Kenelle Linnanniitun ekoasuminen sopii?

Jos haluat asua pääkaupunkiseudulla, mutta ruuhkat, saasteet ja meluhaitat, asumisen turvattomuus ja ahtaiden asuntojen kalliit neliöhinnat ajavat sinut ajattelemaan toisia vaihtoehtoja, Linnanniitun ekokylä voi olla ratkaisu ongelmiisi.

Ekokylä ei nimestään huolimatta tarkoita paluuta maanviljelyskulttuuriin ja aikaan ilman internetiä. Linnanniitun tarkoituksena on tarjota asukkailleen kylämäinen miljöö nykyaikaisin palveluin ja tekniikoin. Pääkaupunkiseudulta ei tarvitse muuttaa pohjoisen lakeuksille voidakseen arvostaa luontoa ja elääkseen sen keskellä – ekokylä tarjoaa luonnonläheisyyttä, uudenaikaista teknologiaa ja kätevät yhteydet välttämättömiin palveluihin.
Ekokylän ekologisuus perustuu rakentamisen ekologisuuden lisäksi siihen, että kaikki palvelut ovat lähellä – vähintään pyöräilyetäisyydellä. Kylämäinen asumismiljöö tarjoaa mahdollisuuden vähentää etätyön kustannuksia ja eristäytyneisyyttä, kun työ- ja kokoustilat voidaan suunnitella tarpeiden mukaan yhteisiin tiloihin.

Ekokylä on asukkaidensa näköinen. Kylä koostuu lähinnä omakoti- ja pientaloista, joiden suunnitteluun ja rakentamiseen asukkailla on laajempi vaikutus kuin perinteisessä asuntokaupassa. Asukasrakenteesta pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen niin että sekä vanhukset, lapset että työssä käyvät, etätyöskentelevät ja kodissa lapsia hoitavat vanhemmat saavat kaiken tarvitsemansa. Ekokylä ei ole autio päivisin niin kuin perinteinen työssä käyvien lähiö, sillä sieltä löytyy yhteisö ja toimintaa niillekin, jotka pysyvät kotona.

Ekokylä tarjoaa mahdollisuuden kaikkeen elämiseen!

Linnanniittuun on tulossa erilaisia asuntoja ja asumismuotoja, omakotitaloja ja mahdollisuus myös ryhmärakentamiseen.

Tontti varataan ja ostetaan kunnalta. Varsinaisen ekokylän alueella on vapaana kaksi omakotitonttia (Nummelan omakotitontit -> Linnanniittu). Kunnan tonttikaupan neuvottelujen ollessa käynnissä, ilmoittaudutaan ekokylän edustajille, jolloin katsotaan miten asumisen tavoitteet saataisiin parhaiten sopimaan ekokylän kokonaisuuden tavoitteisiin. Ekokylän talot ovat monimuotoisesti ekologisia arvoja toteuttavia, mutta pääasiallisesti tavoitellaan lähellä passiivitalon energiatehokkuuden ominaisuuksia ja mahdollisimman vähän luontoa kuluttavia materiaaleja. Materiaaleina on käytetty tavallista puurakennetta ja luonnonmukaisia lämpöeristeitä, kuten selluvillaa, olkisaviharkkoja, olki- ja ruokopaalitekniikkaa sekä kierrätettyjä hirsikehikkoja.

Osuuskunta Linnanniittu tarjoaa hankkeen valmisteluun liittyviä neuvoja ja laajan osaajaverkoston. Osuuskuntaan liittyminen on vapaaehtoista, samoin muu yhteisöllisyys, mutta Osuuskunta pyrkii avustamaan kaikin keinoin ekologisia tavoitteita.

Ekologia

Ns. matalaenergiataso on jo lakisääteinen. Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakentamistapaohjeita. Yhteyshenkilöt voivat antaa lisätietoja uusista ekologisista ratkaisuista.

Ekologisuutta voidaan toteuttaa monella eri tasolla:

  • energiatehokkuus
  • uusiutuvan energian käyttäminen
  • luonnonmukaiset ja vähän ympäristöä kuormittavat kierrätettävät materiaalit
  • rakentamisen aikainen energian vähäinen käyttö
  • rakennusten suunnittelu asumisen aikaiseen pieneen energian kulutukseen
  • asumisen ekologisuus
  • elinkaaren ekologisuus, pitkäikäinen ja monikäyttöinen, muunnelta ratkaisu
  • ...

 

Arkiekologisuus

Kuva: Bruno Erat 2008.