Ympäristöystävällisyys rakentamisessa

Linnanniitun kylässä pyritään yhdistämään perinteisen kyläyhteisön ihmisläheisyys ja nykyaikainen ympäristöystävällinen teknologia. Kylä haluaa toimia edelläkävijänä etsittäessä vastuullisia ja toimivia ratkaisuja ekologisiin kysymyksiin. Sekä rakentamisessa, energiaratkaisuissa, kierrätyksessä, vedenkäytössä että viljelytoiminnassa otetaan ympäristö huomioon. Hanke on saanut Uudenmaan liitolta suunnittelutyöhön eräänlaisena pilottiprojektina apurahan, jotta tuloksia voidaan soveltaa myös muualla.

Kuva: Bruno Erat 2008.

Sosiaalisuus

Vaikka kylä muodostaakin oman kokonaisuutensa, se on samalla myös lähellä Nummelan keskustan palveluita, jonne on noin kaksi kilometriä. Liikenneyhteydet Helsinkiin ovat samoin Nummelasta helposti käytettävissä. Linnanniitussa on mahdollisuuksia sekä yksityisyyden rauhaan että sosiaaliseen aktiivisuuteen lähiympäristössä. Kylästä on tulossa erittäin elävä toimintaympäristö monenikäisille, suunnitteilla on mm. senioritalo ja päiväkoti. Eri-ikäisten vuorovaikutuksesta halutaan arkipäivää. Kylän yhteisölliseksi toimintapisteeksi muodostuu kylätalo. Se voi toimia kohtaamispaikkana ja kylän olohuoneena sekä tarjota tiloja niin kulttuuritapahtumiin, harrastuksiin kuin juhliinkiin. Sinne on suunnitteilla myös mm. verstas-, ateljetiloja, kokoustila, luomukauppa ja kahvila. On tarkoitus, että moni voi työskennellä myös kylässä olkoon työalueena sitten palvelu-, kulttuuri- tai etätyö.

Kuva: Bruno Erat 2008.

Luonto

Linnaniitusta tulee luonnonläheinen asuinalue. Se muodostaa oman rauhallisen kokonaisuutensa korkeiden metsäisten kallioiden välissä. Yhteinen viheralue lampineen ja savusaunoineen lisää viihtyvyyttä ja sosiaalisuutta kylän elämään. Pienimuotoinen puutarhaviljely kuuluu olennaisena osana Linnanniittuun. Yhteiseltä alueelta on mahdollista saada viljelypalstoja. Kylää leimaa vehreys, kotipuutarhat ja mahdollisesti pienet kasvihuoneet. Kaiken viljelyn aluella tulee perustua luomuviljelyyn. Pedagoginen ja kaupallinen viljely on mahdollista liittää kylätalon yhteyteen. Alueen luonnosta pidetään huolta. Sitä kunnioitetaan myös rakentamalla alue esteettisesti harmoniseksi kokonaisuudeksi samalla kun pyritään yksilölliseen ilmeeseen rakentamisessa.

Tulevaisuuden suunnitelmia!

Omaan aluelämpölaitokseen liittyminen

Alueelle on suunniteltu vaihtoehtoisia energian tuotannon tapoja, joka tarjoaisi asukkaille turvallista, ajan myötä aina edullisempaa energiaa. Toistaiseksi konkreettiset suunnitelmat ovat odottamassa toteutuksen edellytyksiä.