Osuuskunta toimii osakeyhtiön tavoin mutta ei tavoittele voittoa. Muodollisesti päätökset tekee hallitus, mutta asioista pyritään aina saavuttamaan laaja yhteisymmärrys. Osuuskunnan toimintaa suunnataan avoimissa säännöllisissä kokouksissa ja viikkopalavereissa. Osuuskunta mm avustaa kimppojen paperisodassa, esim keskinäisten tontin- ja työnjakosopimusten laadinnassa.

Ekologisen asumisen tavoitteita selviteltiin alunperin yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Bruno Eratin ja sittemmin Arkkitehtitoimisto Matti Liukkosen kanssa. Näiden tavoitteiden perusteella Osuuskunta on tehnyt yhteistyötä Vihdin kunnan kanssa valmistellen Linnanniitun alueen rakentamistapaohjeita. Vihdin ympäristölautakunta hyväksyi alueen rakentamistapaohjeet syksyllä 2010.